Čarodějnická brigáda

Motivace - záhony

Provoz MŠ od 3. května 2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 423 ze dne 29. dubna 2021 mohou od 3. května 2021 MŠ Hlavici navštěvovat všechny přihlášené děti.

Děti v MŠ nebudou testovány.

Nadále platí:

  • Zakrytí úst i nosu respirátorem třídy FFP2 v prostorách MŠ.
  • Omezení pohybu třetích osob (rodičů a dalších osob) v prostorách MŠ.

Informace pro rodiče dětí Mateřské školy Hlavice

Na základě dalšího jednání s KHS Liberec Vás žádám o podstoupení odběru( COVID 19).

Odběr se bude konat v Mateřské škole v Hlavici dne 3.11.2020 v 12.15 hodin, kam přijede odběrová sanita. viz. přílohy níže

Informace pro rodiče

KHS Liberec – oznámení rodičům

Stažený odkaz z KHS

Karanténa MŠ

Základní škola a Mateřská škola Hlavice, okres Liberec, p.o.

Pondělí 26.10. 2020

Vážení rodiče, z důvodu potvrzeného výskytu onemocnění Covid-19 v MŠ Hlavice se nařizuje v tomto školském zařízení karanténa u všech dětí, pedagogů a ostatních pracovníků MŠ Hlavice.

Karanténa je nařízena podle Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR( viz příloha: Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020)

Tato karanténa se nařizuje od pondělí 26.10.2020.

Karanténa trvá do pondělí 9.11.2020. O dalším postupu a povinnostech Vás budu průběžně informovat na webových stránkách a telefonicky osobně po dohodě s KHS Liberec.

Strava je dětem automaticky odhlášena.

Sledujte prosím další informace na webových stránkách.

Romana Pytlounová ředitelka školy.