Projektový den les a pes 14. 12. 2021
Školní rok 2020/2021
Čert, Mikuláš a anděl 2019
Školní rok 2018/2019
Školní rok 2017/2018
besídka a den dětí 2017