Projektový den les a pes 14. 12. 2021
Školní rok 2020/2021
Školní rok 2019/2020
Letní výlet s MŠ
Školní rok 2017/2018
besídka a den dětí 2017