Naše základní škola a mateřská škola leží v malebné obci jménem Hlavice. V budově základní školy se nachází dvě třídy, ve kterých se učí pět ročníků. Obě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a odpoledne škola nabízí svým žákům pestrou škálu různých aktivit, ať již formou kroužků či programu školní družiny. Celodenní strava je také na bedrech školy. Dětem ve školce jsou zajišťovány dopolední i odpolední svačinky, oběd je vydáván v budově bývalé mateřské školy. Učitelský sbor je tvořen týmem, který se neustále vzdělává a nyní, formou webinářů, získává cenné zkušenosti od školitelů z praxe v oboru školství jak pro záklaní tak i mateřské školy. Učitelky dokáží svým žákům nabídnout širokou paletu činností a možností řešení tradičních i netradičnách školních úkolů. Cílem je motivovat žáky k tomu, aby sami toužili objevovat, učit se a tvořit. Je jim pro tuto jejich činnost nabídnuta řada učebních pomůcek, ať již zakoupených či vyrobených přímo učiteli nebo dětmi samotnými. 

Výjimečnost školy nabízí individuální přístup učitelů ke každému z žáků. Výuka probíhá tvůrčím přístupem k jednotlivci a umožňuje i  individuální motivaci žáků. Tímto přístupem jsou eliminovány negativní prožitky žáků z velkých škol a mnohočetných tříd.

Žáci již od první třídy mají výuku angličtiny, mohou využít i kroužku s výukou angličtiny.

Velké  prostory školy umožňují všestranné aktivity žáků a v neposlední řadě dávají možnost výuky ve venkovních prostorech naší zahrady!

Budova základní školy, jejíž součástí je prostor i pro mateřskou školu v horním patře budovy, skýtá příjemný a nově zrekonstruovaný prostor pro děti, které jsou vychovávány nejen v pestrém podnětném prostředí, ale i v atmosféře respektu, úcty a radosti.