Informace o zápisu do Mateřské školy

Zápis do MŠ 2022-2023

Provoz MŠ od 18.11.2020

Základní škola a Mateřská škola Hlavice, okres Liberec, p.o.

Pondělí 26.10. 2020

Vážení rodiče, z důvodu potvrzeného výskytu onemocnění Covid-19 v MŠ Hlavice se nařizuje v tomto školském zařízení karanténa u všech dětí, pedagogů a ostatních pracovníků MŠ Hlavice.

Karanténa je nařízena podle Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR( viz příloha: Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020)

Tato karanténa se nařizuje od pondělí 26.10.2020.

Karanténa trvá do pondělí 9.11.2020. O dalším postupu a povinnostech Vás budu průběžně informovat na webových stránkách a telefonicky osobně po dohodě s KHS Liberec.

Strava je dětem automaticky odhlášena.

Sledujte prosím další informace na webových stránkách.

Romana Pytlounová ředitelka školy.