O ŠKOLE

Mateřská škola v Hlavici je jednotřídní s kapacitou 20 dětí. Budova školy je zrekonstruovaná a nachází se uprostřed vesnice. U školy je oplocená prostorná zahrada se vzrostlými stromy i keři. Do budoucna je počítáno se zbudováním dětského hřiště, zahradního altánu i vytvořením malého políčka pro pěstování různých plodin. V 1. nadzemním podlaží budovy je základní škola, ve 2. nadzemním podlaží se nachází šatna pro děti z MŠ, technická místnost, třída s hernou, sociální zařízení, kuchyňka, ložnice a ředitelna. Stravování je zajištěno školní kuchyní, která je i pro základní školu. Děti dochází na obědy do jídelny v bývalé mateřské škole, dopolední a odpolední svačina se podává dětem v nově zrekonstruované mateřské škole.

K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou dětskými výtvory, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období, příležitostí a tematických celků. Místnosti, vybavení pomůckami a hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor ke hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro předškolní děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, mohou nás kdykoliv navštívit, podporují nás sponzorskými dary, účastí na besídkách, akcích a brigádách.

Našim nejbližším partnerem je místní základní škola. Společně připravujeme různé akce, navštěvujeme Naivní divadlo v Liberci, máme společné kulturní vystoupení, děti ze ZŠ pořádají pohádkový les pro děti z MŠ. V lednu navštěvujeme starší kamarády a paní učitelku v 1.třídě ZŠ. Velmi dobrá je spolupráce s podnikateli v okolí – přinášejí nám hračky při vánoční besídce, sladkosti při Dětském dnu. Dále spolupracujeme s Policií ČR, s Hasičským záchranným sborem, se sdružením myslivců (sběr kaštanů a žaludů pro zvěř), navštěvujeme Místní knihovny v Hlavici a ve Všelibicích.