O ŠKOLE

Mateřská škola v Hlavici je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, v dřívějších letech byla dvoutřídní. Od 1.9.2015 je zapsáno 24 dětí. Budova MŠ je umístěna ve starší vile, uprostřed vesnice. U školy je prostorná zahrada s pískovištěm, houpačkami, domečkem, průlezkou a je využívána celoročně. Stravování je zajištěno školní kuchyní, která je i pro základní školu. V přízemí MŠ je šatna pro děti, šatna pro zaměstnance, kuchyň a jídelna. V prvním patře je třída, herna, ložnice a sociální zařízení. Ve druhém patře je kancelář, kabinet, sušárna prádla.

K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou dětskými výtvory, které jsou průběžně obměňovány podle čtyř ročních období a příležitostí. Místnosti, vybavení pomůckami a hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor ke hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro předškolní děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, mohou nás kdykoliv navštívit, podporují nás sponzorskými dary, účastí na besídkách, akcích a brigádách.

Našim nejbližším partnerem je místní základní škola. Společně připravujeme různé akce, navštěvujeme Naivní divadlo v Liberci, máme společné kulturní vystoupení, děti ze ZŠ pořádají Pohádkový les pro děti z MŠ. V lednu navštěvujeme starší kamarády a paní učitelku v 1.třídě ZŠ. Velmi dobrá je spolupráce s podnikateli v okolí – přinášejí nám hračky při vánoční besídce, sladkosti při Dětském dnu. Dále spolupracujeme s Policií ČR, s Hasičským záchranným sborem, se sdružením myslivců (sběr kaštanů a žaludů pro zvěř), navštěvujeme Místní knihovny v Hlavici a ve Všelibicích.